„Z POWER na Start!”

Projekt „Z POWER na Start!” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu aktywności zawodowej osób młodych biernych zawodowo w wieku 15-29 lat z terenu województwa podkarpackiego.

Projekt skierowany jest do osób młodych w wieku 15-29 lat, również niepełnosprawnych, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, biernych zawodowo, zamieszkujących (zgodnie z KC) teren województwa podkarpackiego – w szczególności będą zamieszkiwać miasto Jasło, Mielec, Dębica, Jarosław, Krosno, Łańcut, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola i Tarnobrzeg.

Uczestnik musi spełniać łącznie następujące kryteria: – zamieszkuje województwo podkarpackie – 50% UP będzie zamieszkiwać miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze, tj. Jasło, Mielec, Dębica, Jarosław, Krosno, Łańcut, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola i Tarnobrzeg – jest bierna zawodowo, – jest bez pracy – nie uczestniczy w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, – jest w wieku 15-29. W ramach udzielonego wsparcia do grupy docelowej nie będą zaliczać się osoby młode wyszczególnione w ramach Działania 1.3.1 POWER

Formy wsparcia dla każdego Uczestnika/-czki Projektu:

1.Identyfikacja potrzeb i możliwości każdego UP w tym IPD.

2.Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy w formie doradztwa grupowego.

3.Nabycie doświadczenia zawodowego poprzez udział w stażach zawodowych.

4.Uzyskanie umiejętności poruszania się na rynku pracy poprzez udział w pośrednictwie pracy.

Okres realizacji projektu: od 2019-10-01 do 2020-12-31

Wartość projektu: 1 043 372,64 PLN

Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 991 172,64 PLN

17.01.2020 r.

W załączeniu harmonogram realizowanego wsparcia w ramach zadania I – Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym. 

Harmonogram-wsparcia-20190117

13.01.2020 r.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Innowacyjności ogłasza nabór do II grupy. Rekrutacja trwa od 13 do 24 stycznia 2020 roku. Formularz rekrutacyjny do pobrania w zakładce DOKUMENTY REKRUTACYJNE. Zapraszamy.

10.01.2020 r.

W załączeniu harmonogram realizowanego wsparcia w ramach zadania I – Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym. 

Harmonogram wsparcia 

08.01.2020 r.

Wyniki rekrutacji I grupy
Lista rankingowa osób zrekrutowanych do projektu.

L.p.

Nr formularza

Liczba pkt dodatkowych

1

NKP/01/I/ZPNS

7

2

NKP/02/I/ZPNS

5

3

NKP/03/I/ZPNS

5

4

NKP/04/I/ZPNS

8

5

NKP/05/I/ZPNS

8

6

NKP/06/I/ZPNS

10

7

NKP/07/I/ZPNS

5

8

NKP/08/I/ZPNS

13

9

NKP/09/I/ZPNS

18

19 grudnia 2019

Przedłużenie rekrutacji do projektu do I grupy do 7 stycznia 2020 r.

Formularz rekrutacyjny do pobrania w zakładce DOKUMENTY REKRUTACYJNE. Zapraszamy.

6 grudnia 2019

Ostatnia szansa na rekrutację do I grupy!

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Innowacyjności informuje, że nabór do I grupy został przedłużony do dnia 18 grudnia 2019 roku.

Formularz rekrutacyjny do pobrania w zakładce DOKUMENTY REKRUTACYJNE. Zapraszamy.

29 listopada 2019

Wydłużenie terminu rekrutacji!

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Innowacyjności informuje, że nabór do I grupy został przedłużony do dnia 5 grudnia 2019 roku.

Formularz rekrutacyjny do pobrania w zakładce DOKUMENTY REKRUTACYJNE. Zapraszamy.

19 listopada 2019

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Innowacyjności ogłasza nabór do I grupy. Rekrutacja trwa od 19 – do 28 listopada 2019 roku. Formularz rekrutacyjny do pobrania w zakładce DOKUMENTY REKRUTACYJNE. Zapraszamy.

KONTAKT

Biuro Projektu
ul. Słowackiego 24 (lok 25 i 26 III piętro)
35-060 Rzeszów

e-mail: power-start@rii.org.pl

tel: +48 888-422-404

Zacznij już dziś !

Skontaktuj się z nami. Znajdziemy odpowiedni projekt dla Ciebie.