„Z POWER na Start!”

Projekt „Z POWER na Start!” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu aktywności zawodowej osób młodych biernych zawodowo w wieku 15-29 lat z terenu województwa podkarpackiego.

Projekt skierowany jest do osób młodych w wieku 15-29 lat, również niepełnosprawnych, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, biernych zawodowo, zamieszkujących (zgodnie z KC) teren województwa podkarpackiego – w szczególności będą zamieszkiwać miasto Jasło, Mielec, Dębica, Jarosław, Krosno, Łańcut, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola i Tarnobrzeg.

Uczestnik musi spełniać łącznie następujące kryteria: – zamieszkuje województwo podkarpackie – 50% UP będzie zamieszkiwać miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze, tj. Jasło, Mielec, Dębica, Jarosław, Krosno, Łańcut, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola i Tarnobrzeg – jest bierna zawodowo, – jest bez pracy – nie uczestniczy w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, – jest w wieku 15-29. W ramach udzielonego wsparcia do grupy docelowej nie będą zaliczać się osoby młode wyszczególnione w ramach Działania 1.3.1 POWER

Formy wsparcia dla każdego Uczestnika/-czki Projektu:

1.Identyfikacja potrzeb i możliwości każdego UP w tym IPD.

2.Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy w formie doradztwa grupowego.

3.Nabycie doświadczenia zawodowego poprzez udział w stażach zawodowych.

4.Uzyskanie umiejętności poruszania się na rynku pracy poprzez udział w pośrednictwie pracy.

Okres realizacji projektu: od 2019-10-01 do 2020-12-31

Wartość projektu: 1 043 372,64 PLN

Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 991 172,64 PLN

11.12.2020 r.

W załączeniu zaktualizowany harmonogram realizacji wsparcia w ramach zdania IV – Pośrednictwo pracy.

harmonogram-wsparcia-pośrednictwo-pracy20201211

09.12.2020 r.

W załączeniu zaktualizowany harmonogram realizacji wsparcia w ramach zdania IV – Pośrednictwo pracy.

harmonogram-wsparcia-pośrednictwo-pracy20201209

30.11.2020 r.

W załączeniu zaktualizowany harmonogram realizacji wsparcia w ramach zdania IV – Pośrednictwo pracy.

harmonogram-wsparcia-pośrednictwo-pracy20201127

W załączeniu zaktualizowany harmonogram realizacji wsparcia w ramach zdania IV – Pośrednictwo pracy.

harmonogram-wsparcia-pośrednictwo-pracy20201118

09.11.2020 r.

W załączeniu zaktualizowany harmonogram realizacji wsparcia w ramach zdania IV – Pośrednictwo pracy.

harmonogram-wsparcia-pośrednictwo-pracy20201109

06.11.2020 r.

W załączeniu zaktualizowany harmonogram realizacji wsparcia w ramach zdania IV – Pośrednictwo pracy.

harmonogram-wsparcia-pośrednictwo-pracy20201106

28.10.2020 r.

W załączeniu zaktualizowany harmonogram realizacji wsparcia w ramach zdania IV – Pośrednictwo pracy.

harmonogram-wsparcia-pośrednictwo-pracy20201028

15.10.2020 r.

W załączeniu zaktualizowany harmonogram realizacji wsparcia w ramach zdania IV – Pośrednictwo pracy.

harmonogram-wsparcia-pośrednictwo-pracy20201015

W załączeniu zaktualizowany harmonogram realizacji wsparcia w ramach zdania IV – Pośrednictwo pracy.

harmonogram-wsparcia-pośrednictwo-pracy20201014

12.10.2020 r.

W załączeniu zaktualizowany harmonogram realizacji wsparcia w ramach zadania III – Staże zawodowe.

Harmonogram realizacji staży20201012

06.10.2020 r.

W załączeniu aktualny harmonogram wsparcia w ramach zadania IV – Pośrednictwo pracy.

harmonogram-wsparcia-pośrednictwo-pracy20201006

24.09.2020 r.

W załączeniu harmonogram realizacji wsparcia w ramach zadania 2 – Grupowe poradnictwo zawodowe dla grupy IV i V oraz zadania IV – Pośrednictwo pracy.

harmonogram-wsparcia-WAPP

harmonogram-wsparcia-pośrednictwo-pracy20200924

01.09.2020 r.

W załączeniu harmonogram realizacji wsparcia w ramach zadania IV – Pośrednictwo pracy.

harmonogram-wsparcia-pośrednictwo-pracy20200901

18.08.2020 r.

W załączeniu harmonogram realizacji wsparcia w ramach zadania IV – Pośrednictwo pracy.

harmonogram-wsparcia-pośrednictwo-pracy20200818

05.08.2020 r.

W załączeniu harmonogram realizacji wsparcia w ramach zadania IV – Pośrednictwo pracy.

harmonogram-wsparcia-pośrednictwo-pracy202000805

27.07.2020 r.

W załączeniu zaktualizowany harmonogram realizacji wsparcia w ramach zadania III – Staże zawodowe.

Harmonogram realizacji staży20200727

24.07.2020 r.

W załączeniu harmonogram realizacji wsparcia w ramach zadania IV – Pośrednictwo pracy.

harmonogram-wsparcia-pośrednictwo-pracy20200727

17.07.2020 r.

W załączeniu harmonogram realizacji wsparcia w ramach zadania IV – Pośrednictwo pracy.

harmonogram-wsparcia-pośrednictwo-pracy20200717

30.06.2020 r.

W załączeniu harmonogram realizacji wsparcia w ramach zadania IV – Pośrednictwo pracy.

harmonogram-wsparcia-pośrednictwo-pracy20200703

30.06.2020 r.

W załączeniu harmonogram realizacji wsparcia w ramach zadania III – Staże zawodowe.

Harmonogram realizacji staży20200630

19.06.2020 r.

W załączeniu harmonogram realizacji wsparcia w ramach zadania I – Stworzenie/aktualizacja Indywidualnego Planu Działania – grupa VI oraz zadania 2 – Grupowe poradnictwo zawodowe.

harmonogram-wsparcia-IPD-aktualizacja-VIgrupa

harmonogram-wsparcia-WAPP-VIgrupa

15.06.2020 r.

W załączeniu harmonogram realizacji wsparcia w ramach zadania III – Staże zawodowe oraz zadania IV – Pośrednictwo pracy.

harmonogram-wsparcia-pośrednictwo-pracy20200615

Harmonogram realizacji staży20200615

09.06.2020 r.

W załączeniu harmonogram realizacji wsparcia w ramach zadania IV – Pośrednictwo pracy.

harmonogram-wsparcia-pośrednictwo-pracy20200609

05.06.2020 r.

W załączeniu harmonogram realizacji wsparcia w ramach zadania III – Staże zawodowe oraz zadania I – Stworzenie/aktualizacja Indywidualnego Planu Działania -grupa VI

harmonogram-wsparcia-IPD-VIgrupa

Harmonogram realizacji staży20200605

05.06.2020 r.

Wyniki rekrutacji do VI grupy.
Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

L.p.

Nr formularza

Liczba pkt dodatkowych

1.

NKP/01/VI/ZPNS

13

2.

NKP/02/VI/ZPNS

12

3.

NKP/03/VI/ZPNS

22

4.

NKP/04/VI/ZPNS

8

5.

NKP/05/VI/ZPNS

22

6.

NKP/06/VI/ZPNS

17

7.

NKP/07/VI/ZPNS

17

8.

NKP/08/VI/ZPNS

22

9.

NKP/09/VI/ZPNS

17

10.

NKP/10/VI/ZPNS

17

11.

NKP/11/VI/ZPNS

12

12.

NKP/12/VI/ZPNS

12

02.06.2020 r.

W załączeniu harmonogram realizacji wsparcia w ramach zadania III – Staże zawodowe oraz zadania IV – Pośrednictwo pracy.

Harmonogram realizacji staży20200602

harmonogram-wsparcia-pośrednictwo-pracy20200602zdalnie

29.05.2020 r.

W załączeniu harmonogram realizacji wsparcia w ramach zadania III – Staże zawodowe.

Harmonogram realizacji staży20200529

26.05.2020 r.

W załączeniu harmonogram realizacji wsparcia w ramach zadania IV – Pośrednictwo pracy.

harmonogram-wsparcia-pośrednictwo-pracy20200526zdalnie

25.05.2020 r.

W załączeniu harmonogram realizacji wsparcia w ramach zadania III – Staże zawodowe.

Harmonogram realizacji staży20200525

21.05.2020 r.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Innowacyjności ogłasza nabór do VI grupy. Rekrutacja trwa od 21.05.2020 r. do 05.06.2020 r.

Formularz rekrutacyjny do pobrania w zakładce DOKUMENTY REKRUTACYJNE. Zapraszamy.

15.05.2020 r.

W załączeniu harmonogram realizacji wsparcia w ramach zadania  III – Staże zawodowe.

Harmonogram realizacji staży20200515

08.05.2020 r.

W załączeniu harmonogram wsparcia w ramach zadania I – Stworzenie/aktualizacja Indywidualnego Planu Działania – grupa IV i V oraz zadania IV – Pośrednictwo pracy.

Zajęcia będą odbywały się w formie zdalnej.

harmonogram-wsparcia-IPD-IV-V grupa-zdalne

harmonogram-wsparcia-pośrednictwo-pracy20200508zdalnie

05.05.2020 r.

W załączeniu harmonogram realizacji wsparcia w ramach zadania  III – Staże zawodowe.

Harmonogram realizacji staży20200505

17.04.2020 r.

W załączeniu harmonogram realizacji wsparcia w ramach zadania  III – Staże zawodowe.

Harmonogram realizacji staży20200417

31.03.2020 r.

W załączeniu harmonogram realizacji wsparcia w ramach zadania  III – Staże zawodowe.

Harmonogram realizacji staży2020031

13.03.2020 r.

Szanowni Państwo, w związku z zagrożeniem koronawirusem, stacjonarne zajęcia indywidualne w ramach zadania I i zadania IV są odwołane. Zajęcia będą odbywać się w miarę możliwości w trybie zdalnym.

Nowe terminy zajęć stacjonarnych zostaną ustalone po ustabilizowaniu się sytuacji.

11.03.2020 r.

W załączeniu harmonogram realizacji wsparcia w ramach zadania IV – Pośrednictwo pracy oraz zadania III – Staże zawodowe.

harmonogram-wsparcia-pośrednictwo-pracy20200311

Harmonogram realizacji staży20200311

07.03.2020 r.

W związku z rezygnacją z uczestnictwa w projekcie 1 osoby (NKP/02/IV/ZPNS) zdecydowano o przyjęciu do projektu 1 osoby z listy rezerwowej (NKP/11/IV/ZPNS).

06.03.2020 r.

W załączeniu aktualny harmonogram realizowanych staży zawodowych.

Harmonogram realizacji staży20200306

04.03.2020 r.

W załączeniu harmonogram wsparcia w ramach zadania I – Stworzenie/aktualizacja Indywidualnego Planu Działania – grupa IV i V.

harmonogram-wsparcia-IPD-IV-V grupa

04.03.2020 r.

Wyniki rekrutacji do IV i V grupy.
Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

L.p.

Nr formularza

Liczba pkt dodatkowych

1.

NKP/01/IV/ZPNS

8

2.

NKP/02/IV/ZPNS

7

3.

NKP/03/IV/ZPNS

17

4.

NKP/04/IV/ZPNS

13

5.

NKP/05/IV/ZPNS

17

6.

NKP/06/IV/ZPNS

12

7.

NKP/07/IV/ZPNS

17

8.

NKP/08/IV/ZPNS

12

9.

NKP/09/IV/ZPNS

13

10.

NKP/10/IV/ZPNS

17

11.

NKP/01/V/ZPNS

10

12.

NKP/02/V/ZPNS

10

13.

NKP/03/V/ZPNS

17

14.

NKP/04/V/ZPNS

8

15.

NKP/05/V/ZPNS

17

16.

NKP/06/V/ZPNS

22

17.

NKP/07/V/ZPNS

12

18.

NKP/08/V/ZPNS

12

19.

NKP/09/V/ZPNS

13

20.

NKP/10/V/ZPNS

12

21.

NKP/11/IV/ZPNS

Lista rezerwowa

02.03.2020 r.

W załączeniu aktualny harmonogram realizacji staży.

Harmonogram realizacji staży20200302

02.03.2020 r.

Ostatnie wolne miejsca w grupie IV. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 04.03.2020 r.

28.02.2020 r.

W załączeniu aktualne harmonogramy dla grupy II – indywidualne doradztwo zawodowe oraz grupowe poradnictwo zawodowe oraz harmonogram realizacji staży.

harmonogram-wsparcia-IPD-II grupa20200228

harmonogram-wsparcia-WAPP-II grupa

Harmonogram realizacji staży20200228

26.02.2020 r.

W załączeniu aktualizacja harmonogramu realizacji staży zawodowych.

Harmonogram realizacji staży20200226

21.02.2020 r.

W załączeniu aktualizacja harmonogramu realizacji staży zawodowych.

Harmonogram realizacji staży20200221

19.02.2020 r.

W załączeniu aktualny harmonogram wsparcia w ramach zadania I – Stworzenie/aktualizacja Indywidualnego Planu Działania oraz zadania IV – Pośrednictwo pracy.

harmonogram-wsparcia-IPD-II grupa-aktualizacja20200219

harmonogram-wsparcia-pośrednictwo-pracy

18.02.2020 r.

W załączeniu harmonogram wsparcia w ramach zadania IV – Pośrednictwo pracy.

harmonogram-wsparcia-pośrednictwo-pracy

17.02.2020 r.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Innowacyjności informuje, że nabór do IV grupy został przedłużony do 28 lutego 2020 r. 

Formularz rekrutacyjny do pobrania w zakładce DOKUMENTY REKRUTACYJNE. Zapraszamy.

14.02.2020 r.

W załączeniu aktualizacja harmonogramu realizacji staży zawodowych.

Harmonogram realizacji staży20200214

13.02.2020 r.

W załączeniu harmonogram realizowanego wsparcia w ramach zadania II – Grupowe poradnictwo zawodowe.

harmonogram-wsparcia-WAPP-IIIgrupa

12.02.2020 r.

Uwaga!

Zmiana harmonogramu realizowanego wsparcia w ramach zadania I – Stworzenie/aktualizacja Indywidualnego Planu Działania – grupa II.

harmonogram-wsparcia-IPD-II grupa-aktualizacja20200212

W załączeniu również harmonogram wsparcia w ramach zadania III – Staże zawodowe.

Harmonogram realizacji staży

10.02.2020 r.

W załączeniu aktualizacja harmonogramu realizowanego wsparcia w ramach zadania I – Stworzenie/aktualizacja Indywidualnego Planu Działania dla grupy II

harmonogram-wsparcia-IPD-II grupa-aktualizacja

04.02.2020 r.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Innowacyjności ogłasza nabór do IV grupy. Rekrutacja trwa od 4 do 14 lutego 2020 roku. Formularz rekrutacyjny do pobrania w zakładce DOKUMENTY REKRUTACYJNE. Zapraszamy.

03.02.2020 r.

W załączeniu harmonogram realizowanego wsparcia w ramach zadania I – Stworzenie/aktualizacja Indywidualnego Planu Działania dla grupy II i III.

harmonogram-wsparcia-IPD-II grupa

harmonogram-wsparcia-IPD-III grupa

30.01.2020 r.

W załączeniu harmonogram realizowanego wsparcia w ramach zadania I – Stworzenie/aktualizacja Indywidualnego Planu Działania oraz zadania II – Grupowe poradnictwo zawodowe.

harmonogram-wsparcia-IPD

harmonogram-wsparcia-WAPP-I grupa

29.01.2020 r.

Wyniki rekrutacji do II i III grupy
Lista rankingowa osób zrekrutowanych do projektu.

L.p.

Nr formularza

Liczba pkt dodatkowych

1.

NKP/01/II/ZPNS

8

2.

NKP/02/II/ZPNS

13

3.

NKP/03/II/ZPNS

13

4.

NKP/04/II/ZPNS

13

5.

NKP/05/II/ZPNS

17

6.

NKP/06/II/ZPNS

3

7.

NKP/07/II/ZPNS

13

8.

NKP/08/II/ZPNS

17

9.

NKP/10/II/ZPNS

17

10.

NKP/11/II/ZPNS

7

11.

NKP/12/II/ZPNS

12

12.

NKP/01/III/ZPNS

12

13.

NKP/02/III/ZPNS

13

14.

NKP/03/III/ZPNS

13

15.

NKP/04/III/ZPNS

17

16.

NKP/05/III/ZPNS

17

17.

NKP/06/III/ZPNS

13

18.

NKP/07/III/ZPNS

17

19.

NKP/08/III/ZPNS

7

20.

NKP/09/III/ZPNS

12

21.

NKP/10/III/ZPNS

8

17.01.2020 r.

W załączeniu harmonogram realizowanego wsparcia w ramach zadania I – Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym. 

harmonogram-wsparcia-20190117

13.01.2020 r.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Innowacyjności ogłasza nabór do II grupy. Rekrutacja trwa od 13 do 24 stycznia 2020 roku. Formularz rekrutacyjny do pobrania w zakładce DOKUMENTY REKRUTACYJNE. Zapraszamy.

10.01.2020 r.

W załączeniu harmonogram realizowanego wsparcia w ramach zadania I – Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym. 

harmonogram-wsparcia

08.01.2020 r.

Wyniki rekrutacji I grupy
Lista rankingowa osób zrekrutowanych do projektu.

L.p.

Nr formularza

Liczba pkt dodatkowych

1

NKP/01/I/ZPNS

7

2

NKP/02/I/ZPNS

8

3

NKP/03/I/ZPNS

5

4

NKP/04/I/ZPNS

8

5

NKP/05/I/ZPNS

8

6

NKP/06/I/ZPNS

10

7

NKP/07/I/ZPNS

5

8

NKP/08/I/ZPNS

13

9

NKP/09/I/ZPNS

18

19 grudnia 2019

Przedłużenie rekrutacji do projektu do I grupy do 7 stycznia 2020 r.

Formularz rekrutacyjny do pobrania w zakładce DOKUMENTY REKRUTACYJNE. Zapraszamy.

6 grudnia 2019

Ostatnia szansa na rekrutację do I grupy!

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Innowacyjności informuje, że nabór do I grupy został przedłużony do dnia 18 grudnia 2019 roku.

Formularz rekrutacyjny do pobrania w zakładce DOKUMENTY REKRUTACYJNE. Zapraszamy.

29 listopada 2019

Wydłużenie terminu rekrutacji!

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Innowacyjności informuje, że nabór do I grupy został przedłużony do dnia 5 grudnia 2019 roku.

Formularz rekrutacyjny do pobrania w zakładce DOKUMENTY REKRUTACYJNE. Zapraszamy.

19 listopada 2019

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Innowacyjności ogłasza nabór do I grupy. Rekrutacja trwa od 19 – do 28 listopada 2019 roku. Formularz rekrutacyjny do pobrania w zakładce DOKUMENTY REKRUTACYJNE. Zapraszamy.

KONTAKT

Biuro Projektu
ul. Słowackiego 24 (lok 25 i 26 III piętro)
35-060 Rzeszów

e-mail: power-start@rii.org.pl

tel: +48 888-422-404

Zacznij już dziś !

Skontaktuj się z nami. Znajdziemy odpowiedni projekt dla Ciebie.