Podkarpacka strefa aktywności zawodowej

Projekt „Podkarpacka strefa aktywności zawodowej” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do osób o niskich kwalifikacjach zarówno Kobiet jak i Mężczyzn, w wieku powyżej 29 roku życia, zamieszkujących (zgodnie z KC) teren województwa podkarpackiego (WP), biernych zawodowo oraz poszukujących pracy i bezrobotnych.

Okres realizacji projektu: od: 2019-01-01 do: 2020-09-30

AKTUALNOŚCI

4 luty 2019
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Innowacyjności ogłasza nabór do I grupy.Rekrutacja trwa od 04 – do 11 lutego 2019 roku. Formularz rekrutacyjny do pobrania w zakładce DOKUMENTY REKRUTACYJNE. Zapraszamy.

11 luty 2019
Wyniki rekrutacji I grupy

Lista rankingowa osób zrekrutowanych do projektu.

Nr formularza

Liczba pkt dodatkowych

NAR/01/I/PSAZ

5

NAR/02/I/PSAZ

5

NAR/03/I/PSAZ

5

NAR/04/I/PSAZ

5

NAR/07/I/PSAZ

5

NAR/08/I/PSAZ

5

NAR/10/I/PSAZ

5

NAR/05/I/PSAZ

0

NAR/06/I/PSAZ

0

NAR/09/I/PSAZ

0

25 marzec 2019
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Innowacyjności ogłasza nabór do II grupy.Rekrutacja trwa od 25 marca – do 08 kwietnia 2019 roku. Formularz rekrutacyjny do pobrania w zakładce DOKUMENTY REKRUTACYJNE. Zapraszamy.

08 kwiecień 2019
Wyniki rekrutacji II grupy

Lista rankingowa osób zrekrutowanych do projektu

Nr formularza

Liczba pkt dodatkowych

NAR/02/II/PSAZ

10

NAR/11/II/PSAZ

10

NAR/04/II/PSAZ

5

NAR/05/II/PSAZ

5

NAR/08/II/PSAZ

5

NAR/09/II/PSAZ

5

NAR/01/II/PSAZ

0

NAR/03/II/PSAZ

0

NAR/06/II/PSAZ

0

NAR/07/II/PSAZ

0

NAR/10/II/PSAZ

0

25 kwietnia 2019
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Innowacyjności ogłasza nabór do III grupy.Rekrutacja trwa od 25 kwietnia 2019 roku do 13 maja 2019 roku. Formularz rekrutacyjny do pobrania w zakładce DOKUMENTY REKRUTACYJNE.Zapraszamy

13 maj 2019
Wyniki rekrutacji III grupy

Lista rankingowa osób zrekrutowanych do projektu

Nr formularza

Liczba pkt dodatkowych

NAR/02/III/PSAZ

5

NAR/03/III/PSAZ

5

NAR/04/III/PSAZ

5

NAR/07/III/PSAZ

5

NAR/08/III/PSAZ

5

NAR/10/III/PSAZ

5

NAR/01/III/PSAZ

0

NAR/05/III/PSAZ

0

NAR/06/III/PSAZ

0

NAR/09/III/PSAZ

0

NAR/11/III/PSAZ

0

10 czerwca 2019
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Innowacyjności ogłasza nabór do IV grupy.Rekrutacja trwa od 10 czerwca 2019 roku do 24 czerwca 2019 roku. Formularz rekrutacyjny do pobrania w zakładce DOKUMENTY REKRUTACYJNE.Zapraszamy

24 czerwca 2019
Wyniki rekrutacji IV grupy

Lista rankingowa osób zrekrutowanych do projektu

Nr formularza

Liczba pkt dodatkowych

NAR/01/IV/PSAZ

5

NAR/04/IV/PSAZ

5

NAR/05/IV/PSAZ

5

NAR/06/IV/PSAZ

5

NAR/08/IV/PSAZ

5

NAR/02/IV/PSAZ

5

NAR/03/IV/PSAZ

0

NAR/07/IV/PSAZ

0

NAR/09/IV/PSAZ

0

NAR/10/IV/PSAZ

0

15 lipca2019
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Innowacyjności ogłasza nabór do V grupy.Rekrutacja trwa od 15 do 28 lipca 2019 roku. Formularz rekrutacyjny do pobrania w zakładce DOKUMENTY REKRUTACYJNE. Zapraszamy.

28 lipca 2019
Wyniki rekrutacji V grupy

Lista rankingowa osób zrekrutowanych do projektu

Nr formularza

Liczba pkt dodatkowych

NAR/08/V/PSAZ

10

NAR/02/V/PSAZ

5

NAR/03/V/PSAZ

5

NAR/04/V/PSAZ

5

NAR/05/V/PSAZ

5

NAR/06/V/PSAZ

5

NAR/09/V/PSAZ

5

NAR/10/V/PSAZ

5

NAR/01/V/PSAZ

0

NAR/07/V/PSAZ

0

12 sierpnia 2019
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Innowacyjności ogłasza nabór do VI grupy.Rekrutacja trwa od 12 do 26 sierpnia 2019 roku. Formularz rekrutacyjny do pobrania w zakładce DOKUMENTY REKRUTACYJNE.Zapraszamy.

26 sierpnia 2019
Wyniki rekrutacji VI grupy

Lista rankingowa osób zrekrutowanych do projektu

Nr formularza

Liczba pkt dodatkowych

NAR/02/VI/PSAZ

15

NAR/01/VI/PSAZ

10

NAR/03/VI/PSAZ

10

NAR/06/VI/PSAZ

10

NAR/10/VI/PSAZ

10

NAR/05/VI/PSAZ

5

NAR/07/VI/PSAZ

5

NAR/08/VI/PSAZ

5

NAR/09/VI/PSAZ

5

NAR/04/VI/PSAZ

0

16 wrzesień 2019
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Innowacyjności ogłasza nabór do VII grupy.Rekrutacja trwa od 16do 27 września 2019 roku. Formularz rekrutacyjny do pobrania w zakładce DOKUMENTY REKRUTACYJNE.Zapraszamy.

27 wrzesień 2019
Wyniki rekrutacji VII grupy

Lista rankingowa osób zrekrutowanych do projektu

Nr formularza

Liczba pkt dodatkowych

NAR/02/VII/PSAZ

5

NAR/03/VII/PSAZ

5

NAR/04/VII/PSAZ

5

NAR/05/VII/PSAZ

5

NAR/06/VII/PSAZ

5

NAR/07/VII/PSAZ

5

NAR/08/VII/PSAZ

5

NAR/09/VII/PSAZ

5

NAR/10/VII/PSAZ

5

NAR/01/VII/PSAZ

0

18 październik 2019
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Innowacyjności ogłasza nabór do VIII grupy.Rekrutacja trwa od 18 do 25 października 2019 roku. Formularz rekrutacyjny do pobrania w zakładce DOKUMENTY REKRUTACYJNE.Zapraszamy.

25 październik 2019
Wyniki rekrutacji VIII grupy

Lista rankingowa osób zrekrutowanych do projektu

Nr formularza

Liczba pkt dodatkowych

NAR/02/VIII/PSAZ

10

NAR/01/VIII/PSAZ

5

NAR/03/VIII/PSAZ

5

NAR/04/VIII/PSAZ

5

NAR/05/VIII/PSAZ

5

NAR/06/VIII/PSAZ

5

NAR/07/VIII/PSAZ

5

NAR/08/VIII/PSAZ

5

NAR/09/VIII/PSAZ

0

NAR/10/VIII/PSAZ

0

18 listopad 2019
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Innowacyjności ogłasza nabór do IX grupy.Rekrutacja trwa od 18 listopada do 2 grudnia 2019 roku. Formularz rekrutacyjny do pobrania w zakładce DOKUMENTY REKRUTACYJNE.Zapraszamy.

02 grudzień 2019

Wyniki rekrutacji IX grupy

Lista rankingowa osób zrekrutowanych do projektu.

Nr formularza

Liczba pkt dodatkowych

NAR/07/IX/PSAZ

10

NAR/04/IX/PSAZ

5

NAR/05/IX/PSAZ

5

NAR/06/IX/PSAZ

5

NAR/09/IX/PSAZ

5

NAR/10/IX/PSAZ

5

NAR/01/IX/PSAZ

0

NAR/02/IX/PSAZ

0

NAR/03/IX/PSAZ

0

NAR/08/IX/PSAZ

0

27 styczeń 2020
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Innowacyjności ogłasza nabór do X grupy.Rekrutacja trwa od 27 stycznia do 10 lutego 2020 roku. Formularz rekrutacyjny do pobrania w zakładce DOKUMENTY REKRUTACYJNE.Zapraszamy.

10 luty 2020

Wyniki rekrutacji X grupy

Lista rankingowa osób zrekrutowanych do projektu.

Nr formularza

Liczba pkt dodatkowych

NAR/01/X/PSAZ

10

NAR/04/X/PSAZ

10

NAR/02/X/PSAZ

5

NAR/03/X/PSAZ

5

NAR/05/X/PSAZ

5

NAR/06/X/PSAZ

5

NAR/07/X/PSAZ

5

NAR/08/X/PSAZ

0

O PROJEKCIE

Projekt Podkarpacka strefa aktywności zawodowej” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: od: 2019-01-01 do: 2020-09-30
Wartość projektu: 1 898 400,00 PLN
Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego 1 746 528,00 PLN
Wartość wkładu własnego Realizatora Projektu: 151 872,00 PLN

Cel Projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 100 osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz biernych zawodowo, osób o niskich kwalifikacjach z terenu województwa podkarpackiego do 30.09.2020 r.

Osoby objęte wsparciem

Grupę docelową (GD) projektu stanowią osoby o niskich kwalifikacjach zarówno Kobiety (50K) jak i Mężczyźni (50M), w wieku powyżej 29 roku życia zamieszkujące (zgodnie z KC) teren województwa podkarpackiego (WP), bierne zawodowo oraz poszukujące pracy, bezrobotne.

Formy wsparcia:

  • indywidualne poradnictwo zawodowe (12h/uczestnik),
  • Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy (3 dni),
  • staż 6-cio miesięczny,
  • pośrednictwo pracy.

KONTAKT

Biuro Projektu
ul. Słowackiego 24 (lok 25 i 26 III piętro)
35-060 Rzeszów

e-mail: strefaaktywnosci@rii.org.pl

tel: +48 692-133-042, +48 698-424-991

Zacznij już dziś !

Skontaktuj się z nami. Znajdziemy odpowiedni projekt dla Ciebie.