Niepełnosprawni, aktywni na rynku pracy

Projekt „Niepełnosprawni, aktywni na rynku pracy” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych Kobiet jak i Mężczyźni, w wieku powyżej 29 roku życia, zamieszkujących (zgodnie z KC) teren województwa podkarpackiego (WP). biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, bezrobotnych.

Okres realizacji projektu: od: 2019-01-01 do: 2020-08-31

AKTUALNOŚCI

4 luty 2019
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Innowacyjności ogłasza do nabór do I grupy.Rekrutacja trwa od 4 – do 11 lutego 2019 roku. Formularz rekrutacyjny do pobrania w zakładce DOKUMENTY REKRUTACYJNE. Zapraszamy.

11 luty 2019
Wyniki rekrutacji I grupy

Lista rankingowa osób zrekrutowanych do projektu.

Nr formularza

Liczba pkt dodatkowych

NAR/08/I/NANRP

15

NAR/02/I/NANRP

10

NAR/03/I/NANRP

10

NAR/05/I/NANRP

10

NAR/06/I/NANRP

10

NAR/07/I/NANRP

5

NAR/01/I/NANRP

5

NAR/04/I/NANRP

5

25 marzec 2019
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Innowacyjności ogłasza nabór do II grupy.Rekrutacja trwa od 25 marca 2019roku do 08 kwietnia 2019 roku. Formularz rekrutacyjny do pobrania w zakładce DOKUMENTY REKRUTACYJNE.Zapraszamy

8 kwiecień 2019
Wyniki rekrutacji II grupy

Lista rankingowa osób zrekrutowanych do projektu.

Nr formularza

Liczba pkt dodatkowych

NAR/02/II/NANRP

15

NAR/05/II/NANRP

10

NAR/06/II/NANRP

10

NAR/08/II/NANRP

10

NAR/01/II/NANRP

5

NAR/03/II/NANRP

5

NAR/04/II/NANRP

5

NAR/09/II/NANRP

5

NAR/10/II/NANRP

5

NAR/07/II/NANRP

0

25 kwietnia 2019
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Innowacyjności ogłasza nabór do III grupy.Rekrutacja trwa od 25 kwietnia 2019 roku do 13 maja 2019 roku. Formularz rekrutacyjny do pobrania w zakładce DOKUMENTY REKRUTACYJNE.Zapraszamy

13 maj 2019
Wyniki rekrutacji III grupy

Lista rankingowa osób zrekrutowanych do projektu.

Nr formularza

Liczba pkt dodatkowych

NAR/04/III/NANRP

10

NAR/05/III/NANRP

10

NAR/12/III/NANRP

10

NAR/01/III/NANRP

5

NAR/03/III/NANRP

5

NAR/06/III/NANRP

5

NAR/07/III/NANRP

5

NAR/08/III/NANRP

5

NAR/09/III/NANRP

5

NAR/02/III/NANRP

0

NAR/10/III/NANRP

0

NAR/11/III/NANRP

0

15 lipiec 2019
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Innowacyjności ogłasza nabór do IV grupy.Rekrutacja trwa od 15  do 28 lipca 2019 roku. Formularz rekrutacyjny do pobrania w zakładce DOKUMENTY REKRUTACYJNE. Zapraszamy

28 lipiec 2019
Wyniki rekrutacji IV grupy

Lista rankingowa osób zrekrutowanych do projektu.

Nr formularza

Liczba pkt dodatkowych

NAR/02/IV/NANRP

10

NAR/03/IV/NANRP

5

NAR/06/IV/NANRP

5

NAR/07/IV/NANRP

5

NAR/08/IV/NANRP

5

NAR/10/IV/NANRP

5

NAR/01/IV/NANRP

0

NAR/04/IV/NANRP

0

NAR/05/IV/NANRP

0

NAR/09/IV/NANRP

0

O PROJEKCIE

Projekt „Niepełnosprawni, aktywni na rynku pracy” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: od: 2019-01-01 do: 2020-08-31
Wartość projektu: 1 898 400,00 PLN
Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego 1 746 528,00 PLN
Wartość wkładu własnego Realizatora Projektu: 151 872,00 PLN

Cel Projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 100 osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz biernych zawodowo, osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności z terenu województwa podkarpackiego do 31.08.2020 r.

Osoby objęte wsparciem

Grupę docelową (GD) projektu stanowią w 100% osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.721, z późn. zm.), zarówno Kobiety jak i Mężczyźni, w wieku powyżej 29 roku życia zamieszkujące (zgodnie z KC) teren województwa podkarpackiego (WP), bierne zawodowo oraz poszukujące pracy, bezrobotne. 

GD będą (oprócz niepełnosprawności) stanowią: kobiety, osoby powyżej 50 roku życia, osoby o niskich kwalifikacjach.

Formy wsparcia:

  • indywidualne poradnictwo zawodowe (12h/uczestnik),
  • Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy (3 dni),
  • staż 6-cio miesięczny,
  • pośrednictwo pracy.

KONTAKT

Biuro Projektu
ul. Słowackiego 24 (lok 25 i 26 III piętro)
35-060 Rzeszów

e-mail: aktywni@rii.org.pl

tel: +48 692-133-042, +48 698-424-991

Zacznij już dziś !

Skontaktuj się z nami. Znajdziemy odpowiedni projekt dla Ciebie.