Młodzi, aktywni, gotowi do startu, start - II edycja!”

Projekt „Młodzi, aktywni, gotowi do startu, start – II edycja!” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy osób młodych biernych zawodowo w wieku 15-29 z terenu województwa podkarpackiego poprzez wyposażenie ich w doświadczenie zawodowe do 31.03.2020.

Projekt skierowany jest do osób młodych w wieku 15-29 lat, również niepełnosprawnych, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, biernych zawodowo, niezarejestrowanych w urzędach pracy, zamieszkujących (zgodnie z KC) teren województwa podkarpackiego – w szczególności będzie zamieszkiwać miasto Nisko, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Mielec oraz Jasło.

Uczestnik musi spełniać łącznie następujące kryteria: – zamieszkuje województwo podkarpackie – 50% UP będzie zamieszkiwać miasto Nisko, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Mielec, Jasło – jest bierna zawodowo, – jest bez pracy – jest niezarejestrowana w PUP (nie jest bezrobotny), – nie uczestniczy w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, – jest w wieku 15-29. W ramach udzielonego wsparcia do grupy docelowej nie będą zaliczać się osoby młode wyszczególnione w ramach Działania 1.3.1 POWER

Formy wsparcia dla każdego Uczestnika/-czki Projektu:

1.Indywidualne doradztwo zawodowe (IPD).

2.Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy.

3. Staż zawodowy (6 miesięcy).

4.Pośrednictwo pracy.

Okres realizacji projektu: od 2019-01-01 do 2020-03-31

Wartość projektu: 998 845,40 PLN

Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 948 561,13 PLN

7 stycznia 2019
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Innowacyjności ogłasza do projektu „Młodzi, aktywni, gotowi do startu, start – II edycja!” Nabór I grupy trwa od 7 – 14 stycznia 2019 roku. Formularz rekrutacyjny do pobrania w zakładce DOKUMENTY REKRUTACYJNE. Zapraszamy.

14 stycznia 2019
Wyniki rekrutacji I grupy
Lista rankingowa osób zrekrutowanych do projektu.

LPNr formularzaLiczba pkt dodatkowych
1NKP/11/I/MA15
2NKP/08/I/MA12
3NKP/04/I/MA10
4NKP/06/I/MA10
5NKP/07/I/MA10
6NKP/09/I/MA10
7NKP/01/I/MA5
8NKP/03/I/MA5
9NKP/05/I/MA5
10NKP/10/I/MA5
11NKP/02/I/MA0

15 stycznia 2019
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Innowacyjności ogłasza do projektu „Młodzi, aktywni, gotowi do startu, start – II edycja!”
Nabór II grupy trwa od 15 – 22 stycznia 2019 roku.
Formularz rekrutacyjny do pobrania w zakładce DOKUMENTY REKRUTACYJNE.
Zapraszamy.

22 stycznia 2019

Wyniki rekrutacji II grupy

LPNr formularzaLiczba pkt dodatkowych
1NKP/05/II/MA17
2NKP/07/II/MA17
3NKP/02/II/MA12
4NKP/03/II/MA12
5NKP/06/II/MA10
6NKP/08/II/MA10
7NKP/04/II/MA7
8NKP/01/II/MA5

23 stycznia 2019
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Innowacyjności ogłasza do projektu „Młodzi, aktywni, gotowi do startu, start – II edycja!” Nabór III grupy trwa od 23 – 30 stycznia 2019 roku. Formularz rekrutacyjny do pobrania w zakładce DOKUMENTY REKRUTACYJNE.

30 stycznia 2019

Rekrutacja została przedłużona do 6 lutego 2019r.

03 luty 2019

Harmonogram wsparcia dla zadania nr 1: Stworzenie Indywidualnego Planu Działania (doradztwo indywidualne) w dn.05-15.02.2019r.

ikona Microsoft Word Harmonogram-wsparcia-IPD

07 luty 2019

Wyniki rekrutacji III grupy

LPNr formularzaLiczba pkt dodatkowych
1NKP/03/III/MA17
2NKP/04/III/MA17
3NKP/02/III/MA12
4NKP/05/III/MA12
5NKP/06/III/MA12
6NKP/07/III/MA12
7NKP/01/III/MA7
8NKP/08/III/MA0

08 luty 2019

Harmonogram wsparcia dla zadania nr 2: Grupowe poradnictwo zawodowe (WAPP) w dn.11-12.02.2019r gr nr 1.

ikona Microsoft Word Harmonogram-wsparcia-WAPP-gr-1

12 luty 2019

Harmonogram wsparcia dla zadania nr 3: Staże zawodowe (umowy zawarte od 13.02 do 12.08.2019)

ikona Microsoft Word Harmonogram-wsparcia-STAŻE-13.02.2019_12.08.2019

15 luty 2019

Harmonogram wsparcia dla zadania nr 1: Stworzenie Indywidualnego Planu Działania (doradztwo indywidualne) w dn.15-23.02.2019r. oraz Harmonogram wsparcia dla zadania nr 2: Grupowe poradnictwo zawodowe (WAPP) w dn.18-19.02.2019r gr nr 2.

ikona Microsoft Word Harmonogram-wsparcia-IPD-cz.II-luty

ikona Microsoft Word Harmonogram-wsparcia-WAPP-gr-2

19 luty 2019

Harmonogram wsparcia dla zadania nr 3: Staże zawodowe (umowy zawarte od 20.02 do 19.08.2019)

ikona Microsoft Word Harmonogram-wsparcia-STAŻE-20.02.2019_19.08.2019

22 luty 2019

Harmonogram wsparcia dla zadania nr 2: Grupowe poradnictwo zawodowe (WAPP) w dn.25-26.02.2019r gr nr 3.

ikona Microsoft Word Harmonogram-wsparcia-WAPP-gr-3

28 luty 2019

Harmonogram wsparcia dla zadania nr 3: Staże zawodowe (umowy zawarte od 01.03 do 31.08.2019)

ikona Microsoft Word Harmonogram-wsparcia-STAŻE-01.03.2019_31.08.2019__

1 marca 2019
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Innowacyjności ogłasza do projektu „Młodzi, aktywni, gotowi do startu, start – II edycja!” Nabór IV grupy trwa od 1 do 7 marca 2019 roku. Formularz rekrutacyjny do pobrania w zakładce DOKUMENTY REKRUTACYJNE. 

4 marca 2019

Harmonogram wsparcia dla zadania nr 3: Staże zawodowe (umowy zawarte od 04.03 do 03.09.2019)

ikona Microsoft Word Harmonogram-wsparcia-STAŻE-04.03.2019_03.09.2019

5 marca 2019

Harmonogram wsparcia dla zadania nr 3: Staże zawodowe (umowy zawarte od 06.03 do 05.09.2019)

ikona Microsoft Word Harmonogram-wsparcia-STAŻE-06.03.2019_05.09.2019

7 marca 2019
Wyniki rekrutacji IV grupy
Lista rankingowa osób zrekrutowanych do projektu.   

Nr formularza

Liczba pkt dodatkowych

NKP/02/IV/MA

17

NKP/10/IV/MA

17

NKP/03/IV/MA

12

NKP/06/IV/MA

10

NKP/08/IV/MA

10

NKP/09/IV/MA

10

NKP/01/IV/MA

7

NKP/04/IV/MA

7

NKP/05/IV/MA

7

NKP/07/IV/MA

5

NKP/11/IV/MA

5

8 marca 2019

Harmonogram wsparcia dla zadania nr 1: Stworzenie Indywidualnego Planu Działania (doradztwo indywidualne) w dn.09-14.03.2019r.

ikona Microsoft Word Harmonogram-IPD

8 marca 2019
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Innowacyjności ogłasza do projektu „Młodzi, aktywni, gotowi do startu, start – II edycja!” Nabór V grupy trwa od 8 do 15 marca 2019 roku. Formularz rekrutacyjny do pobrania w zakładce DOKUMENTY REKRUTACYJNE. 

13 marca 2019

Harmonogram wsparcia dla zadania nr 2: Grupowe poradnictwo zawodowe (WAPP) w dn.15-16.03.2019r gr nr 4.

ikona Microsoft Word Harmonogram-wsparcia-WAPP-gr-4

15 marca 2019
Wyniki rekrutacji V grupy
Lista rankingowa osób zrekrutowanych do projektu.   

Nr formularza

Liczba pkt dodatkowych

NKP/2/V/2019

17

NKP/3/V/2019

12

NKP/5/V/2019

12

NKP/4/V/2019

7

NKP/6/V/2019

7

NKP/7/V/2019

5

NKP/8/V/2019

5

NKP/9/V/2019

5

NKP/10/V/2019

5

NKP/11/V/2019

5

NKP/1/V/2019

0

16 marca 2019

Harmonogram wsparcia dla zadania nr 1: Stworzenie Indywidualnego Planu Działania (doradztwo indywidualne) w dn.17-22.03.2019r.

ikona Microsoft Word Harmonogram-IPD

16 marca 2019

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Innowacyjności ogłasza do projektu „Młodzi, aktywni, gotowi do startu, start – II edycja!” Nabór VI grupy trwa od 16 do 23 marca 2019 roku. Formularz rekrutacyjny do pobrania w zakładce DOKUMENTY REKRUTACYJNE.

18 marca 2019

Harmonogram wsparcia dla zadania nr 3: Staże zawodowe (umowy zawarte od 18.03 do 17.09.2019)

ikona Microsoft Word Harmonogram-wsparcia-STAŻE-19.03.2019_18.09.2019

20 marca 2019

Harmonogram wsparcia dla zadania nr 3: Staże zawodowe (umowy zawarte od 21.03 do 20.09.2019)

ikona Microsoft Word Harmonogram-wsparcia-STAŻE-21.03.2019_20.09.2019

21 marca 2019

Harmonogram wsparcia dla zadania nr 2: Grupowe poradnictwo zawodowe (WAPP) w dn.23-24.03.2019r gr nr 5.

ikona Microsoft Word Harmonogram-wsparcia-WAPP-gr-5

23 marca 2019
Wyniki rekrutacji VI grupy
Lista rankingowa osób zrekrutowanych do projektu.   

Nr formularza

Liczba pkt dodatkowych

 NKP/9/VI/2019

17

NKP/6/VI/2019

15

NKP/3/VI/2019

12

NKP/4/VI/2019

12

NKP/7/VI/2019

12

NKP/5/VI/2019

10

NKP/8/VI/2019

10

NKP/2/VI/2019

7

NKP/1/VI/2019

0

24 marca 2019

Harmonogram wsparcia dla zadania nr 1: Stworzenie Indywidualnego Planu Działania (doradztwo indywidualne) w dn.25-29.03.2019r.

ikona Microsoft Word Harmonogram-IPD

25 marca 2019

Harmonogram wsparcia dla zadania nr 3: Staże zawodowe (umowy zawarte od 25.03 do 24.09.2019)

ikona Microsoft Word Harmonogram-wsparcia-STAŻE-25.03.2019_24.09.2019

29 marca 2019

Harmonogram wsparcia dla zadania nr 3: Staże zawodowe (umowy zawarte od 01.04 do 30.09.2019)

ikona Microsoft Word Harmonogram-wsparcia-STAŻE-01.04.2019_30.09.2019_

 2 kwietnia 2019

Harmonogram wsparcia dla zadania nr 2: Grupowe poradnictwo zawodowe (WAPP) w dn.03-04.04.2019r gr nr 6 oraz Harmonogram wsparcia dla zadania nr 3: Staże zawodowe (umowy zawarte od 03.04 do 02.10.2019)

ikona Microsoft Word Harmonogram-wsparcia-WAPP-gr-6

ikona Microsoft Word Harmonogram-wsparcia-STAŻE-03.04.2019_02.10.2019

5 kwietnia 2019

Harmonogram wsparcia dla zadania nr 3: Staże zawodowe (umowy zawarte od 08.04 do 07.10.2019)

ikona Microsoft Word Harmonogram-wsparcia-STAŻE-08.04.2019_07.10.2019_

9 kwietnia 2019

Harmonogram wsparcia dla zadania nr 3: Staże zawodowe (umowy zawarte od 10.04 do 09.10.2019)

ikona Microsoft Word Harmonogram-wsparcia-STAŻE-10.04.2019_09.10.2019_

12 kwietnia 2019

Harmonogram wsparcia dla zadania nr 3: Staże zawodowe (umowy zawarte od 15.04 do 14.10.2019)

ikona Microsoft Word Harmonogram-wsparcia-STAŻE-15.04.2019_14.10.2019

6 maja 2019

Harmonogram wsparcia dla zadania nr 3: Staże zawodowe (umowy zawarte od 06.05 do 05.11.2019)

ikona Microsoft Word Harmonogram-wsparcia-STAŻE-06.05.2019_05.11.2019

7 maja 2019

Harmonogram wsparcia dla zadania nr 3: Staże zawodowe (umowy zawarte od 08.05 do 07.11.2019)

ikona Microsoft Word Harmonogram-wsparcia-STAŻE-08.05.2019_07.11.2019

24 maja 2019

Harmonogram wsparcia dla zadania nr 4: Pośrednictwo pracy – czerwiec 2019

Harmonogram-wsparcia-pośrednictwo-czerwiec

21 czerwiec 2019

Harmonogram wsparcia dla zadania nr 4: Pośrednictwo pracy – lipiec 2019

Harmonogram-wsparcia-pośrednictwo-lipiec

KONTAKT

Biuro Projektu
ul. Słowackiego 24 (lok 25 i 26 III piętro)
35-060 Rzeszów

e-mail: mlodzi-aktywniII@rii.org.pl

tel: +48 692-133-042

Zacznij już dziś !

Skontaktuj się z nami. Znajdziemy odpowiedni projekt dla Ciebie.