Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Innowacyjności

Zajmujemy się pomocą dla niepełnosprawnych oraz wykluczonych społecznie. Organizujemy szkolenia i staże, dzięki którym podniesiemy Twoje kompetencje zawodowe.

podnoszenie kompetancji zawodowych

Pomoc niepełnosprawnym

Szkolenia
Staże
Znajdź coś dla siebie

Nasze projekty

Nowe możliwości dla młodych

Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe.

Z POWER na Start!


Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe.

Młodzi, aktywni, gotowi do startu, start - II edycja!

Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe.

Podkarpacka strefa aktywności zawodowej

Realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy. 

Przekaż 1% na organizację pożytku publicznego w Twoim regionie

KRS 0000282003

Zacznij już dziś !

Skontaktuj się z nami. Znajdziemy odpowiedni projekt dla Ciebie.