Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Innowacyjności

The Best Collection place for gaining power of knowledge, skills and new opportunities.

podnoszenie kompetancji zawodowych

Pomoc niepełnosprawnym

Szkolenia
Staże
Znajdź coś dla siebie

Nasze projekty

Młodzi, aktywni, gotowi do startu, start - II edycja!

Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe.

Podkarpacka strefa aktywności zawodowej

Realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy. 

Niepełnosprawni, aktywni na rynku pracy

Realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy Działanie 7.1

Przekaż 1% na organizację pożytku publicznego w Twoim regionie

KRS 0000282003

Zacznij już dziś !

Skontaktuj się z nami. Znajdziemy odpowiedni projekt dla Ciebie.